Teisinės paslaugos

Šeimos teisė

Atstovaujame Jūsų interesams šeimos teisiniuose santykiuose, padedame rasti tinkamus sprendimo būdus:

 1. Nutraukiant santuoką:
 • abiejų sutuoktinių bendru sutikimu;
 • dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės;
 • vieno sutuoktinio prašymu);
 1. pripažįstant santuoką negaliojančia;
 2. sudarant vedybų (ikivedybinę ar povedybinę) sutartį, keičiant jos sąlygas, nutraukiant sudarytą sutartį, pripažįstant ją negaliojančia;
 3. teikiame konsultacijas vaikų išlaikymo, turto (kreditų) padalijimo ir kitais klausimais;
 4. gaunant teismo leidimą parduoti/įkeisti šeimos turtą;
 5. gaunant teismo leidimą priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu;
 6. priteisiant, padidinant ar sumažinant išlaikymą (alimentus) nepilnamečiams vaikams;
 7. nustatant ar panaikinant globą ir rūpybą, pripažįstant asmenį neveiksniu/ribotai veiksniu;

Paveldėjimo teisė

Konsultuojame bei teikiame profesionalią pagalbą visais paveldėjimo teisės ir palikimo  priėmimo klausimais:

 1. priimant palikimą pagal įstatymą;
 2. priimant palikimą pagal testamentą;
 3. sudarant paveldimo turto apyrašą;
 4. skiriant paveldimo turto administratorių;
 5. atnaujinant terminą palikimui priimti;
 6. ginčijant testamentus, palikimo priėmimo faktus ir paveldėjimo teisės liudijimus;

Sutarčių teisė

Rengiame dokumentus ir konsultuojame visais sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo klausimais:

 1. ruošiant pirkimo-pardavimo, nuomos, dovanojimo, panaudos sutartis;
 2. rengiant skundus, prašymus dėl savavališkos statybos įteisinimo;
 3. rekilnojamojo turto sandorių projektų parengimas, teisinis sutarčių įvertinimas;
 4. ronsultuojame klientus, esant sutarties pažeidimo atvejui.

Dokumentų teismui rengimas

Konsultuojame bei padedame paruošti dokumentus dėl skolos, nuostolių, turtinės/neturtinės žalos išieškojimo. Įvertinę esamą situaciją, pateikiame pasiūlymus dėl tolimesnių veiksmų, parenkame tinkamiausią ir realiausią būdą užtikrinantį Jūsų interesus:

 1. rengiant pareiškimus dėl teismo įsakymo priėmimo dėl skolos priteisimo, prašymus, skundus, pretenzijas, reikalavimus ir kt.;
 2. rengiant procesinius dokumentus dėl nuostolių, žalos atlyginimo;
 3. rengiant dokumentus dėl sutarčių nevykdymo ar netinkamo įvykdymo;
 4. rengiant taikos sutartis, skundus, ieškinius, atsikirtimus ir paaiškinimus, kitus teismo procese reikalingus dokumentus.