Naujienos

Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo pakeitimai

2017-07-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymas Nr. XII-2769 (Įstatymo 58 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2016-11-18. Įstatymo 6 straipsnio 15 punkto nuostatos įsigalioja 2018-07-01 ir taikomos kredito sutartims, sudarytoms nuo 2018-07-01.).

Dėl bendrovės vadovo civilinės atsakomybės atribojimo nuo materialinės (pagal DK) atsakomybės ir dėl bendrovės vadovo atsakomybės už neišsaugotą ir neįtrauktą į apskaitą bendrovės turtą

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2017 m. spalio 16 d. išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 3K-7-177-701/2017, pateikė išaiškinimą dėl bendrovės vadovo civilinės atsakomybės atribojimo nuo materialinės (pagal DK) atsakomybės ir dėl bendrovės vadovo atsakomybės už neišsaugotą ir neįtrauktą į apskaitą bendrovės turtą.

Pagrindiniai nutartyje pateikti išaiškinimai:

Dėl privalomo advokato dalyvavimo apeliacinės instancijos teisme

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (CPK) pakeitimai, pagal kuriuos apeliacinės instancijos teisme įstatyme nurodytus procesinius veiksmus iš byloje dalyvaujančio asmens yra reikalaujama atlikti privalomai atstovaujamam advokato. Pagal CPK 306 straipsnio 3 dalį ‑ apeliacinį skundą surašo advokatas.

Bankrutuojančių įmonių kreditorių galimybės susigrąžinti skolą

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. rugsėjo 26 d. išnagrinėtoje civilinėje byloje apibrėžė kreditorių galimybes apginti savo teisėtus interesus. Nagrinėjamoje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl kreditoriaus galimybės išieškoti skolą tiesiogiai iš įmonės, į kurią perkelta veikla iš kitos įmonės, kuri skolinga kreditoriui.

Įmonės pardavimas ir kreditorių teisių apsauga

Lietuvos vyriausias administracinis teismas pasisakė dėl turistų patirtų nuostolių kompensavimo

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2017 m. gegužės 8 d. nutartyje konstatavo, kad į Lietuvos Respublikos teisę buvo netinkamai perkeltos 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos Nr.